Muotia muokkaavat pelit

Muotia muokkaavat pelit

Lasten videopelien parissa käyttämä aika on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Pelien sisältö ja itse pelaaminen vaikuttavat lasten ja nuorten elämän moniin osa-alueisiin. Pelien hahmot vaikuttavat lasten ja nuorten puhetyyliin, käyttäytymiseen, ulkonäköön ja vaatetukseen. Lapset nähdään myös nykyään rahaa käyttävinä kuluttajina. Vaatteet, kengät, pelit ja muut erityisesti lapsille suunnatut palvelut ovatkin nykyään monipuolisia, ja niitä on paljon tarjolla.

Monipuoliset pelit

Nykyään on tarjolla hyvin paljon erilaisia pelejä, ja niiden sisältö on monipuolisempaa kuin aiemmin. Myös pelien saatavuus on lisääntynyt. Ne eivät ole enää niin kalliita kuin vielä muutamia vuosia sitten. Pelit tavoittavat yhä useamman lapsen, ja onkin harvinaisempaa, jos lapsi ei ole kouluikään mennessä ollut tekemisissä erilaisten videopelien kanssa.

Pelien sisällöstä keskustellaan nykyään paljon. Myös niiden vaikutusta lapsiin ja lasten käytökseen pohditaan yleisesti. Esille on nostettu pelien koukuttavuus, ja lasten ajankäyttö. Peleillä on myös toisaalta sosiaalinenkin aspekti. Ne eivät itsessään syrjäytä ketään, vaan voivat toimia myös erilaisten lapsia yhdistävänä tekijänä.

Myös pelien väkivaltaisuudesta on puhuttu paljon, niin kouluissa kuin mediassakin. Pitää muistaa, että pelit voivat olla myös erittäin opettavaisia ja hyödyllisiä. Sen sijaan, että pelaamista väheksytään, voitaisiin löytää yhtymäkohtia pelaamisen ja todellisen elämän välille. Esimerkiksi erilaisia simulaatioita on käytetty pitkään erikoisalojen, kuten lentämisen opetuksessa. Pelit ovat kuitenkin suuressa asemassa ongelmanratkaisun oppimisen ja kielten omaksumisen kannalta, joten niitä voitaisiin hyödyntää koulumaailmassa.

Koko perhe pelaa

Pelaamiseen käytetään yhä enemmän aikaa. Vaikka vanhemmat pyrkivät valvomaan lasten ruutuaikaa, lapset käyttävät kuitenkin pelaamiseen paljon enemmän aikaa kuin aikaisemmin. Mutta koska jo aiempi sukupolvi on elänyt videopelien parissa, tilanne on nyt erikoinen. Lapsilla on toki useimmiten tapana pelata keskenään kavereidensa kanssa. Siitä huolimatta nykyään myös koko perhe voi pelata yhdessä.

Lasten oma muoti

Lasten pukeutuminen on myös muuttunut radikaalisti viimeisten vuosikymmenten aikana. Vanhemmat pukevat lapsiaan paremmin ja panostavat siihen, että lapset pukeutuvat siististi. Myös lapset itse ovat entistä tietoisempia itsestään, toisistaan sekä omasta pukeutumisestaan. Lapsilla ja nuorilla on usein käytössään omaa rahaa, ja he myös saavat tehdä päätöksiä pukeutumisensa suhteen. Lapsilla on tapana seurata johtajaa, ja niin on pukeutumisenkin kanssa. Samanlaisia tai saman tyylisiä vaatteita näkee usein samaan ikäryhmään kuuluvilla lapsilla.

Pelaaminen vaikuttaa muotiin

Pelien vaikutus lasten pukeutumiseen on hyvin monitahoinen. Suosittuja ovat sellaiset lastenvaatteet, jotka ovat mukavia ja rentoja, ja soveltuvat sekä oleskeluun että pelaamiseen. Tämän lisäksi pelien sisältö vaikuttaa siihen, millaisia vaatteita lapset tahtovat käyttää. Usein halutaan vaatteita, joissa on jonkin suositun pelihahmon kuva. Tämä onkin erittäin suosittua lasten keskuudessa.

Myös peleissä olevien hahmojen pukeutuminen vaikuttaa. Jos suositulla hahmolla kavereineen on yllään värikkäät toppaliivit, voi olla varma, että värikkäiden toppaliivien myynti kasvaa. Samat asiat kuitenkin pätevät niin vaatteisiin kuin peleihinkin. Lapset haluavat pelata tiettyjä suosittuja pelejä. Lapset ovat myös median, pelien sekä ystäviensä myötä entistä muotitietoisempia. Viime kädessä kuitenkin vanhempien tehtävä on valvoa lasten pelaamista ja siihen liittyviä ilmiöitä. Kuten myös sitä miten lapset pukeutuvat.

Comments are closed.
lighthouse