Asiakassuhteiden ylläpito videopelialalla

Asiakassuhteiden ylläpito videopelialalla

Asiakassuhdetyö on tärkeää

Asiakassuhteiden tehokas ylläpito on tärkeää kaikilla aloilla. Videopeliala ei ole tästä poikkeus. Peliteknologian kehittymisen myötä videopelialalle on tullut viimeisten vuosien aikana monia uusia yrityksiä. Verkostoituminen alan toimijoihin ja asiakassuhteiden tehokas ylläpitäminen ovat menestyksen kulmakiviä.

Olet ehkä kuullut termin crm? Kerromme sinulle mikä on crm ja miten voit parhaiten hyödyntää sitä pelialan liiketoiminnassasi. Käsitteet kuten CRM-järjestelmä ja CRM-työkalu voivat tuntua sinulle vierailta. Kyse on kuitenkin yksinkertaistetusti asiakkuudenhallinnasta. CRM-lyhenne tulee sanoista Customer Relationship Management. Sen tavoitteena on luoda vahvoja asiakkuussuhteita ja sitä kautta parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä.

Asiakas tuottaa yritykselle arvoa

Pelialalla, aivan kuten muussakin liiketoiminnassa, asiakas on avainasemassa. Asiakas tuottaa siis monenlaista arvoa yritykselle. Lanseeratessa esimerkiksi uutta peliä tai päivitystä on näkyvyys mediassa tärkeää. Oli sitten kyse sosiaalisesta mediasta tai perinteisestä mediasta, medialla on merkitystä.

Asiakkaan arvontuotto yritykselle on monenlaista, mutta yleisin arvon tuottaminen näkyy taloudellisen ja sosiaalisen arvon lisääntymisen muodossa. Kuitenkin verkkosivuston kävijöillä ja sosiaalisen median seuraajien määrällä on suurta merkitystä yrityksen brändin kehittymisessä. Asiakkaat ovat luonnollisesti kiinnostuneita yhteistyökumppaneidensa brändinäkyvyydestä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että asiakassuhde on hyödyllinen vasta, kun asiakas on tyytyväinen peliteknologia-alan yrityksen toimintaan ja saamiinsa palveluihin ja tuotteisiin. Asiakkuuksien hoitaminen onkin jatkuvaa asiakassuhteen kehittämistä.

Tietoteknologia tukena asiakashallinnassa

Asiakashallintaa ei kuitenkaan nykyään tarvitse hoitaa enää pelkästään muistivihkoihin tärkeitä asioista kirjoittamalla. Asiakashallinnan hoitamisen helpottamiseksi on kehitetty erilaisia ohjelmia ja sovelluksia. Asiakashallintaa varten kehitetyn IT-tuen avulla yritykselläsi on mahdollisuus hallita kaikkia asiakastietoja, tehostaa asiakastutkimusta ja parantaa tietojenkäsittelyä, sekä parantaa myynti- ja markkinointistrategiaa asiakastietoja hyödyntäen. Tämä luo sujuvia ratkaisuja asiakastukeen ja analyyseihin.

Sujuva asiakashallintajärjestelmä vapauttaa työpanostasi yrityksessä siihen mihin sitä tarvitaan, esimerkiksi tuotekehittelyyn, johtamiseen ja markkinointiin. Asiakkaat toki haluavat henkilökohtaista ja personoitua palvelua ja kohtaamista. Tätä ei tietenkään voi automatisoida täysin. Monen asian kuitenkin voi. Ennen kaikkea asiakashallintajärjestelmien tehtävänä on tukea yritystäsi loistavassa asiakaspalvelussa.

Asiakashallintajärjestelmän laittaminen ajan tasalle antaa suurta ajallista helpotusta ja ennen kaikkea parantaa liiketoimintaa, eli tuo puhdasta rahaa taloon. Järjestelmä voidaan räätälöidä yrityksesi tarpeisiin sopivaksi.

Comments are closed.
lighthouse